Rozwa Na I Romantyczna. Sense and Sensibility (Polish Edition)
788
(with ₹93 Sourcing fee)
+ Sourcing fee ₹93
( 93 + 695 = ₹788 )
Inclusive of all taxes
Sorry, this product is currently unavailable.
Guaranteed Service
Free Home Delivery
above ₹499
Check Delivery
We have a problem
  • Your form could not be submitted, try again later.
Enter pincode for exact delivery dates / charges and to know if express delivery is available

Rozwa Na I Romantyczna. Sense and Sensibility (Polish Edition)

by Jane Austen (Author),
Not Avail (Publisher)
(0 Customers)
Product Specifications
Book Description
Czytamy w oryginale" to seria wydawnicza zawieraj ca adaptacje najwi kszych dzie literatury angloj zycznej. Dwuj zyczna adaptacja powie ci to atrakcyjna pomoc dla ucz cych si j zyka angielskiego. ledz c losy bohaterow, mo emy na bie co porownywa tekst angielski i polski. Adaptacja zosta a przygotowana z my l o czytelnikach rednio zaawansowanych, jednak dzi ki dwuj zycznej wersji z ksi ki mog te korzysta czytelnicy dopiero rozpoczynaj cy nauk angielskiego"
Book Specifications
ISBN-13 9788363035679
Language Polish
Binding Paper Back
Publisher Not Avail
Publishing Date 2013-09-01
Total Pages 100